ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 58 | listopad 2023 Požadavky na bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2 Ve zdravotnických prostorech se požaduje bezpečnostní napájení, které, v souladu s normou ČSN 33 2000-7-710, při přerušení dodávky elektrické energie ze základního zdroje bude po požadovanou dobu, než dojde k přepnutí, napájet elektrická zařízení, u nichž je požadován nepřetržitý provoz. Do rozhodovacího procesu, která zařízení je nutno zařadit do skupiny zařízení pro bezpečnostní účely, je nutno zapojit odpovědné pracovníky zdravotnického prostoru (včetně zdravotního personálu). Skupiny ve zdravotnických prostorech se dělí do tří skupin: • Skupina 0 - zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit ohrožení života. • Skupina 1 - zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití příložných částí zevně nebo uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2. • Skupina 2 - zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití aplikovaných částí pro intrakardiální použití nebo pro náročná ošetření, nebo chirurgické zákroky, kde výpadky napájení můžou ohrozit pacienty. Sítě pro bezpečnostní účely musí automaticky převzít napájení, jestliže napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy s hlavním napájením se sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty napětí a toto trvá déle než 0,5 sekundy. Přepnutí napájení má být provedeno se zpožděním, aby se vyloučila nežádoucí automatická znovuzapojení jistících prvků (krátkodobé přerušení). Pro vodiče spojující jednotlivé části a prvky napájení pro bezpečnostní účely platí požadavky uvedené v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení a ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory. Elektrický obvod zajišťující napájení hlavního rozváděče budovy se považuje za bezpečnostní obvod. Zásuvky připojené k bezpečnostním obvodům musí být snadno identifikovatelné a musí být též snadno identifikovatelné podle jejich zatřídění z hlediska bezpečnosti (využívá se barevné rozlišení). Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory Elektrický bezpečnostní napájecí systém pro zdravotnické prostory je buď neautomatický, který je uváděn do činnosti obslu-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=