ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 60 | listopad 2023 a jsou požadována pro zdravotní služby, mohou být připojena k bezpečnostnímu napájení automaticky, nebo ručně. Tento bezpečnostní zdroj musí být schopen dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin. Těmito elektrickými zařízeními mohou být: • sterilizační přístroje; • technické vybavení budov, například topení nebo klimatizace, větrání, obsluha budovy a zařízení pro likvidaci odpadků; • chladící zařízení; • vybavení kuchyní; • nabíječky akumulátorů. Obvody pro bezpečnostní osvětlení V případě poruchy hlavní napájecí sítě nesmí přepnutí na náhradní bezpečnostní napájení trvat déle než 15 s. Nutná minimální osvětlenost musí být zajištěna alespoň pro následující místa: • prostory se spínacími a ovládacími přístroji nouzového zdroje elektřiny a hlavní rozváděč budovy napájený jak z normálního, tak z bezpečnostního zdroje; • prostory určené k základním službám. V každém takovém prostoru musí být alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje; • ústředna požární signalizace a monitorovacího systému; • místnosti skupiny 1 zdravotnických prostor. V každé takové místnosti bude alespoň jedno svítidlo napájené z bezpečnostního zdroje; U místností skupiny 1 zdravotnických prostor, které nejsou součástí nemocničního, či obdobného zdravotnického zařízení, není nutné instalovat bezpečnostní zdroj, jestliže výpadek napájení neohrozí ukončení procedur a bezpečnou evakuaci prostoru. • místnosti skupiny 2 zdravotnických prostor. Zde musí být minimálně 50 % svítidel napájeno z bezpečnostního zdroje. Pokud je odpojení od zdroje různých obvodů (zásuvkových a světelných) zajištěno různými ochrannými přístroji, pak musí být provedeno tak, aby tyto přístroje neodpojovaly všechny obvody osvětlení pokojů a únikových cest. Ostatní zařízení Spotřebiče jiné než osvětlení, které musí mít zajištěno napájení z bezpečnostních obvodů s dobou přerušení napájení maximálně 15 sekund, jsou například: • vybrané požární výtahy; • ventilační systémy pro odsávání kouře; • systémy vyhledávání osob; • zdravotnické elektrické přístroje použité v zdravotnických prostorech skupiny 2, které jsou určeny pro chirurgické nebo jiné aplikace životní důležitosti. Takové přístroje musí být určeny odpovědným zdravotnickým personálem; • elektrické zařízení systému dodávky medicinálních plynů včetně stlačeného vzduchu, zásobování vakuem a systému odvodu anestetického plynu (AGSS), právě tak jako jejich monitorovací zařízení; • detekce požáru, požární poplachy a systémy hasicí oheň. Elektrické zdroje a síť pro bezpečnostní účely mají být uspořádány a provedeny tak, aby jejich pravidelná revize a potřebná údržba mohla být prováděna jak bez omezení, tak bez přerušení dodávky elektrické energie, pro bezpečnostní účely.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=