ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE listopad 2023 | 59 hou, nebo automatický, jehož uvedení do provozu nezávisí na obsluze. Automatické napájení je tříděno následujícím způsobem podle maximální doby přepnutí podle tab. 1. Doba přepnutí základního bezpečnostního zařízení musí odpovídat požadavku na zajištění předepsaného provozu. Všeobecné požadavky na bezpečnostní napájecí zařízení pro skupinu 1 a skupinu 2 Primární články se nesmí použít jako bezpečnostní napájecí zařízení. Další hlavní napájecí přívod nelze považovat za zdroj bezpečnostního napájení. Pokud jsou jako bezpečnostní zdroje napájení používána zdrojová soustrojí se spalovacími motory, pak pro ně platí norma ČSN ISO 8528-1 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení. Dostupnost bezpečnostních napájecích zdrojů musí být na vhodném místě monitorována a indikována. Podrobné požadavky na bezpečnostní napájení Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 0,5 sekundy včetně V případě výpadku napětí na jednom, či více fázových vodičích v rozváděči se musí použít bezpečnostní napájení, které musí zajistit napájení osvětlení operačních stolů a ostatního nezbytného osvětlení, jako jsou například endoskopy, minimálně po dobu 3 hodin, obnovení napětí musí proběhnout do 0,5 s. Dále musí zajistit toto napájení minimálně po dobu 3 hodin pro elektrická zařízení zajišťující podporu životních funkcí u pacientů. Napájecí zdroje s dobou přepnutí do 15 sekund včetně Obvody pro bezpečnostní osvětlení musí být připojeny do 15 s na bezpečnostní zdroj schopný dodávat energii minimálně po dobu 24 hodin, když se napětí na jednom nebo více napájecích vodičích hlavního rozváděče budovy pro bezpečnostní účely sníží na méně než 90 % jmenovité hodnoty na dobu delší než 3 s. Doba 24 hodin může být snížena na minimálně 3 hodiny, jestliže to lékařské požadavky a použití tohoto prostoru zahrnující veškeré v místě prováděné lékařské zákroky dovolí a jestliže je možná evakuace objektu do tří hodin. Napájecí zdroje s dobou přerušení nad 15 sekund Napájení pro ostatní elektrická zařízení zdravotnického vybavení, která nespadají do požadavků předchozích dvou odstavců Tab. 1 Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory Třída Maximální doby přepnutí Třída 0 (bez přerušení) Napájení zajištěno automaticky bez přerušení (bez přerušení) Třída 0,15 (velmi krátké přerušení) Napájení zajištěno automaticky ≤ 0,15 s Třída 0,5 (krátké přerušení) Napájení zajištěno automaticky ≤ 0,5 s Třída 5 (normální přerušení) Napájení zajištěno automaticky ≤ 5 s Třída 15 (střední přerušení) Napájení zajištěno automaticky ≤ 15 s Třída > 15 (dlouhé přerušení) Napájení zajištěno automaticky za více než 15 s Obecně je zbytečné poskytovat nepřerušované napájení ME přístrojům. Nicméně mikroprocesorem řízený přístroj může vyžadovat takovéto napájení. Klasifikace důležitosti se může pro jednotlivé obvody v místě lišit. V tomto případě je nutno vycházet z nejvyššího bezpečnostního požadavku. Lze se orientačně odkázat na přílohu B normy ČSN 33 2000-7-710, obsahující zatřídění zdravotnických prostorů z hlediska bezpečnosti obvodů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=