ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM leden 2024 | 83 při prohlídce provedeny, ale dává reviznímu technikovi možnost některé úkony vynechat s ohledem na revidovanou instalaci. Zároveň tato norma umožňuje (doporučuje) reviznímu technikovi zpracovaný přehled prohlídek a kontrol vložit do zprávy o provedení revize jako jednu z příloh. VI. Zkoušení Text 1: Vypsané články pouze dle normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 s konkrétní zkouškou. Text 2: Vypsané požadavky z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., Část B, odstavec I., písmeno a) až l) a doplňující požadavky dle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Takže 1 nebo 2 nebo oboje je v pořádku? Odpověď: Při zkoušení je nutné zejména vypsat, jaká zkouška byla provedena, co bylo zjištěno a jaké hodnoty byly v rámci měření naměřeny. Zápis provedených měření a jejich výsledků je nutné zpracovat v jasné a přehledné podobě, tedy např. s použitím formuláře uvedeného v příloze G normy ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017. Jinak když se podrobně podíváte na přehled zkoušek uvedený v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a v ČSN 33 2000-6 ed. 2, tak zjistíte, že seznam zkoušek uvedený v článku 6.4.3 ČSN 33 2000-6 ed. 2 obsahuje menší počet zkoušek než seznam uvedený v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Seznam zkoušek uvedený v nařízení vlády obsahuje nejen všechny zkoušky uvedené v normě, ale stanoví i nutnost provedení některých dalších zkoušek. Shrnutí V první řadě je nutné si uvědomit, jakým způsobem se v dokumentech správně zapisují odkazy na technické normy. Opravy a změny technické normy se po vydání stávají nedílnou součásti technické normy, kterou mění. V případě uvádění odkazů na technickou normu je tedy nutné se vždy odkazovat na normu jako na celek, tedy v případě odkazu na ČSN 33 1500:1991 se vždy odkazujete na normu, jejíž součástí jsou všechny vydané změny. V případě, že se budete odkazovat jiným způsobem, odkazujete se pouze na daný konkrétní dokument, tedy v případě odkazu na ČSN 33 1500/ Z3 se odkazujete pouze na tuto konkrétní změnu normy a ustanovení základní normy neberete v úvahu. Takovýmto způsobem zcela zanedbáváte ustanovení základní normy. Budete-li se odkazovat způsobem jako ve Vašem dotazu, tedy „ČSN 33 1500:1991 (včetně změn Z1 až Z4)“, je nutné si zjistit, jak jsou správně jednotlivé změny označovány. Odkaz na „změnu Z1“ v případě ČSN 33 1500:1991 znamená, že se odkazujete na neexistující dokument, protože „změna Z1“ nikdy nebyla k této normě vydána. Správné označení změny ČSN 33 1500:1991, která byla vydána v roce 1996, je „změna 1“ a ne „změna Z1“. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zásuvkové obvody ZIS v nemocnicích Provádím periodickou revizi pevné elektroinstalace ve větší (5 podlaží), pár let staré novostavbě nemocnice. Pro cca 130 proudových obvodů zásuvek ZIS na pokojích JIP, ARO a příjmu pacientů je uveden požadavek na kabely B2cas1d1. 1. Ve stavební projektové dokumentaci ve schématu rozváděčů, uvedeno u každého kabelového vývodu ZIS. 2. Rovněž v dokumentaci zakreslení skutečného stavu (neodpovídá skutečnosti) ve schématu rozváděčů uvedeno u každého kabelového vývodu ZIS. 3. Dále vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb., v příloze č. 2 tabulka s částí:„B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb“ určuje,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=