ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 50 | červen 2023 veličin mohou být použity připájené vodiče nebo rozpínatelné konektory. Předností konstrukce měřicí lišty MEgML73 je rychlá a snadná i dodatečná montáž. Dále je to připravenost nn skříně pro automatizovanou kontrolu jejího stavu, stavu pojistek nn vývodu, vysoká přesnost měření proudu s nadproudovým číslem až 10 a oddělení nebezpečných napěťových obvodů, které lze jistit externími pojistkami. Cenou za instalaci měřicí lišty mezi odpínačovou lištu a přípojnice je vysunutí odpínačové lišty o 25,5 mm dopředu, viz obr. 3. Měřicích lišt MEgML73 jsou v distribučních sítích provozovány tisíce kusů. Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1 A Výhodou ohebných snímačů je možnost jejich instalace pro měření proudu v rozměrově nestandardních nebo obtížně přístupných vodičích. Použitím ohebných snímačů AMOS/1 A lze dosáhnout přesnosti měření proudu 0,5 % Ijm při délce snímače 20 cm, 40 cm nebo 60 cm. Jeho nevýhodou je nutnost použití napájecího zdroje, který dodává energii pro 1A výstup. Sestava snímače AMOS/1A je vidět na obr. 4. Snímače AMOS/1 A mohou být napájeny stejnosměrným zdrojem s napětím od 10 V do 28 V. Pro jeden snímač je potřeba výkon 5 W. Jednotka proudového zesilovače snímače AMOS/1 A se instaluje na DIN lištu a má šířku 18 mm. Ohebný snímač AMOS/1 A je z uvedených tří možností nejdražší, avšak v souhrnu s časem a náklady potřebnými pro instalaci měření je často ekonomicky nejvýhodnějším řešením dodatečné instalace měření proudu. Také proto jsou v distribučních sítích instalovány tisíce ohebných snímačů AMOS/1 A. Proudové senzory TOR a LCT Vedle výše uvedených snímačů lze k měření střídavých proudů použít nízkovýkonové toroidní snímače typu TOR nebo snímače s děleným jádrem typu LCT se standardizovanými výstupními napětími 225 mV, 150 mV a 22,5 mV dle ČSN EN 61869-10. Tyto snímače jsou obvykle navrženy pro měření v prostředí s nižší kategorií přepětí, a proto je lze použít jen v nn rozvodech budov. Obecně jsou toroidy přesnější, nicméně při jejich instalacích je nutné provést rozpojení obvodu s měřeným proudem. Transformátory s děleným jádrem jsou z princiObr. 5 Toroidní senzory TORv a TORm Obr. 4 sestava ohebného snímače AMOS/1A

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=