ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2023 | 51 Obr. 6 Proudové transformátory nízkého výkonu s děleným jádrem LCT pu méně přesné a závislé na provozních podmínkách, které mohou způsobit korozi v místě dělení jádra, a tak i výrazně zhoršit přesnost měření. Společnost MEgA vyrábí nízko výkonové toroidy s kategorií přepětí CAT IV/300 V a bezpečnostní třídou II, které lze použít v kterémkoliv místě měření nn sítí. Toroidy TORv mají jmenovitý proud 50 A a toroidy TORm se jmenovitým proudem 5 A lze výhodně použít ke galvanicky oddělenému měření proudů v proudových 5 A obvodech stanovených měřidel. Proudové transformátory nízkého výkonu s děleným jádrem typu LCT mají průměr otvorů od 10 mm do 36 mm a jmenovitý proud od 5 A do 600 A. Tyto senzory předpokládají břemeno 2MΩ/50pF. Závěry Měření proudů i na hladině nn je výhodné realizovat galvanicky odděleně nejen z důvodu bezpečnosti, ale i pro zjednodušení zapojení navazujících proudových vstupů měřicích přístrojů. V převážné míře se používají proudové transformátory, rozšiřuje se používání ohebných snímačů proudů. Proudové transformátory jsou různé konstrukce a používají rozdílné mechanismy instalace na vodiče s měřeným proudem. V současnosti je v distribučních sítích na hladině nn před proudem 5 A preferován jmenovitý proud 1 A. Má menší nároky na průřez vodičů proudového obvodu i na objem použité mědi a železa při výrobě proudových traf. Od r. 2018 jsou standardizovány napěťové výstupy proudových transformátorů. To umožňuje úsporu kovů, snížení hmotnosti a rozměrů proudových senzorů. Na druhou stranu je v tomto případě třeba věnovat vyšší pozornost zapojení v prostředí se zvýšenou úrovní rušení. MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Tel.: +420 545 214 988 E-mail: mega@e-mega.cz www.e-mega.cz Ochrana před nadproudy Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před ohrožením nadměrnou teplotou nebo elektromechanickými silami způsobenými jakýmikoliv nadproudy, které mohou vzniknout v živých částech.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=