ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 108 | listopad 2023 Účastníci trhu, kteří poskytují služby výkonové rovnováhy, musí mít k dispozici zdroje, které mohou být použity k regulaci frekvence a výkonu v přenosové soustavě. Mezi tyto zdroje patří například: • Regulační jednotky: Regulární jednotky jsou zdroje, které mohou rychle změnit svůj výkon. • Zdroje záložní: Zdroje záložní jsou zdroje, které mohou být použity k regulaci frekvence a výkonu v případě poruchy nebo výpadku. Zdroje výkonové rovnováhy ČEPS ČEPS využívá k poskytování služby výkonové rovnováhy následující zdroje: • Regulační jednotky: ČEPS provozuje vlastní regulární jednotky, které jsou umístěny v různých lokalitách po celé České republice. • Zdroje záložní: ČEPS využívá zdroje záložní, které jsou vlastněny a provozovány výrobci elektřiny. Služba výkonové rovnováhy ČEPS v budoucnu S rozvojem obnovitelných zdrojů energie bude nutné upravit službu výkonové rovnováhy ČEPS tak, aby byla schopna zajišťovat stabilitu přenosové soustavy i v případě nepředvídatelných výkyvů v dodávkách elektřiny z obnovitelných zdrojů. ČEPS pracuje na vývoji nových technologií a metod, které by umožnily tuto úpravu provést. Co je to Agregace Agregace je proces kombinování dat z více zdrojů do jednoho souboru. Agregační blok je souhrn dat z více zdrojů, který je vytvořen pomocí agregace. V kontextu elektrizační soustavy je agregace zdrojů flexibility procesem sdružování jednotlivých zdrojů flexibility do jednoho celku. Zdroje flexibility jsou zařízení nebo systémy, které mohou poskytovat flexibilitu do elektrizační soustavy. Flexibilita je schopnost zařízení nebo systému měnit svůj výkon, spotřebu nebo dodávku v reakci na požadavky elektrizační soustavy. Sdružování zdrojů flexibility do agregačních bloků má několik výhod: • Zvyšuje celkovou flexibilitu elektrizační soustavy. • Snižuje náklady na provoz a údržbu zdrojů flexibility. • Zjednodušuje řízení a koordinaci zdrojů flexibility. Podmínkou pro účast v systémech řízení flexibility (SVR) je určité minimální množství výkonu, které musí zdroj flexibility poskytovat. Některé zdroje flexibility této úrovně samostatně nedosahují, nicméně Obr. 2 Zobrazení průběhu vyhodnocení RZ z mFRR+

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=