ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 24 | listopad 2023 Fotov Ochrana pr 1 2 3 4 Ochrana pr 5 6 Vnitřní ochrana na straně AC/DC Pro správný výběr vnitřní ochrany SPD je nutné znát stav vnější ochrany LPS a podle toho vybrat správné a vhodné typy vnitřních SPD. V případě stejnosměrné části DC se osadí svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 pokud není dodržena dostatečná vzdálenost ,,s“ od FVE a tedy hrozí zavlečení bleskového proudu. Jakmile je dodržena dostatečná vzdálenost ,,s“ FVE od jímací soustavy a FVE je v ochranném prostoru hromosvodu je dostačující aplikace svodiče přepětí T2. Instalace uvedených svodičů se provádí na rozhraní zón LPZ 0-1. V případě delšího vedení > 10 m od rozhraní zón je nutné opakovat svodič přepětí T2 u technologie FVE - rozvaděč FVE. V případě instalace FVE, je nutné věnovat pozornost také ochraně střídavé části AC sítě. Musí být aplikovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2 na vstupu do objektu tedy v hlavním rozvaděči, nebo rozvodně. Pokud je technologie fotovoltaické elektrárny od místa instalace svodiče bleskových proudů a přepětí vzdálenější > 10 m vedení je nutné opakovat svodič přepětí T2 u technologie FVE – rozvaděč FVE. Obr. 7 DEHNcube: svodič přepětí, strana DC, typ T2, instalovaný v rozvodnici s krytím IP 65, dodáván ve třech variantách: Obj. č. 900 913 / 900 921 / 900 923 Fotovoltaická elektrárna – ochrana před bleskem a přepětím Ochrana pro napájecí soustavu řady Red/Line Objednací číslo 1 DEHNshield Kombinovaný svodič, typ 1 + typ 2 na bázi jiskřiště. Je určen pro ochranu před bleskem a přepětím, zároveň chrání koncová zařízení. Umístění: hlavní rozvaděč nebo na vstupu vedení do budovy. 941 300 DSH TNC 255 941 400 DSH TNS 255 2 DEHNcord Kompaktní svodič přepětí, typ 2 + typ 3. Vhodný pro ochranu elektrických a elektronických spotřebičů. Umístění: podružný rozvaděč pro technologie TČ, FVE. 900 439 DCOR 3P TT 275 FM 3 DEHNguard DC Svodič přepětí určený pro fotovoltaické aplikace, typ T2. Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením ochranného modulu (patentovaný princip SCI). 952 513 (150V) DG M YPV SCI 150 952 510 (1000V) DG M YPV SCI 1000 952 512 (1200V) DG M YPV SCI 1200 4 DEHNcube Kompletně zapojený, vícepólový svodič přepětí pro ochranu fotovoltaických aplikací, v rozvodnici s krytím IP 65. Svodič přepětí typu T2, umístění mimo rozvaděč nebo k FV panelům. 900 913 (1MPPT, 2 stringy) DCU 2 YPV 1100 1M 2S 900 921 (2MPPT, 1 string) DCU 2 YPV 1100 2M 1S 900 923 (2MPPT, 2 stringy) DCU 2 YPV 1100 2M 2S Ochrana pro informačně technické sítě řady Yellow/Line Objednací číslo 5 DEHNbox Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Nízká ochranná úroveň zajišťuje ochranu koncových zařízení. Optimalizován pro použití v telekomunikační oblasti, jako např. rozhraní ISDN a VDSL2. 922 220 DBX TC B 180 6 BLITZDUCTORconnect Svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím, vhodný pro ochranu koncových zařízení. Ochrana obvodů MaR, BUS a telekomunikačních systémů. 927 210 BCO ML2 B 180 Instalace svodiče přepětí se doporučuje v případě, kdy délka vedení z podružného rozvaděče k FV panelům je větší než 10 m. * 2 AC / DC 3 4 3 4 6 6 6 * © Copyright 2022 DEHN s.r.o. 12/2022/JVC 1 5 Objekt s instalovaným oddáleným/izolovaným hromosvodem Obr. 8 Ukázka osazení SPD v rodinném domě s instalovanou ochranou před úderem blesku Fotov Ochrana pr 1 2 3 4 Ochrana pr 5 6 Fotovoltaická elektrárna – ochrana před bleskem a přepětím Ochrana pro napájecí soustavu řady Red/Line Objednací číslo 1 DEHNshield Kombinovaný svodič, typ 1 + typ 2 na bázi jiskřiště. Je určen pro ochranu před bleskem a přepětím, zároveň chrání koncová zařízení. Umístění: hlavní rozvaděč nebo na vstupu vedení do budovy. 941 300 DSH TNC 255 941 400 DSH TNS 255 2 DEHNcord Kompaktní svodič přepětí, typ 2 + typ 3. Vhodný pro ochranu elektrických a elektronických spotřebičů. Umístění: podružný rozvaděč pro technologie TČ, FVE. 900 439 DCOR 3P TT 275 FM 3 DEHNguard DC Svodič přepětí určený pro fotovoltaické aplikace, typ T2. Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením ochranného modulu (patentovaný princip SCI). 952 513 (150V) DG M YPV SCI 150 952 510 (1000V) DG M YPV SCI 1000 952 512 (1200V) DG M YPV SCI 1200 4 DEHNcube Kompletně zapojený, vícepólový svodič přepětí pro ochranu fotovoltaických aplikací, v rozvodnici s krytím IP 65. Svodič přepětí typu T2, umístění mimo rozvaděč nebo k FV panelům. 900 913 (1MPPT, 2 stringy) DCU 2 YPV 1100 1M 2S 900 921 (2MPPT, 1 string) DCU 2 YPV 1100 2M 1S 900 923 (2MPPT, 2 stringy) DCU 2 YPV 1100 2M 2S Ochrana pro informačně technické sítě řady Yellow/Line Objednací číslo 5 DEHNbox Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Nízká ochranná úroveň zajišťuje ochranu koncových zařízení. Optimalizován pro použití v telekomunikační oblasti, jako např. rozhraní ISDN a VDSL2. 922 220 DBX TC B 180 6 BLITZDUCTORconnect Svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím, vhodný pro ochranu koncových zařízení. Ochrana obvodů MaR, BUS a telekomunikačních systémů. 927 210 BCO ML2 B 180 Instalace svodiče přepětí se doporučuje v případě, kdy délka vedení z podružného rozvaděče k FV panelům je větší než 10 m. * 2 AC / DC 3 4 3 4 6 6 6 * © Copyright 2022 DEHN s.r.o. 12/2022/JVC 1 5 Objekt s instalovaným oddáleným/izolovaným hromosvodem

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=