ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 25 Zároveň nesmíme opomenout ochranu datových sítí, které zajišťují přenos informací z koncových zařízení. Bez tohoto připojení přicházíme o možnost sledování provozu FVE. DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha Tel: +420 222 998 880 E-mail: info@dehn.cz www.dehn.cz Obr. 9 DEHNcombo: kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, strana DC, typ T1+T2 Obj. č. 900 070 DCB YPV 1200 Obr. 10 DEHNshild: kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, strana AC, typ T1+T2 Obj. č. 941 300 DSH TNC 255 (TN-C system) Obr. 11 DEHNguard: svodič přepětí, strana AC, typ T2 Obj. č. 952 400 DG M TNS 275 (TN-S system) Obr. 12 DEHNcord: svodič přepětí, strana AC, typ T2+T3 Obj. č. 900 439 DCOR 3P TT 275 FM (TN-S a TT system) Obr. 13 DEHNpatch: Univerzální svodič přepětí pro datové sítě a Ethernet Obj. č. 929 121 DPA M CLE RJ45B 48 Ochrana před iniciací požáru pomocí proudových chráničů Proudové chrániče jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. Proudové chrániče, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou: 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – zde jsou obecné požadavky; 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení; 3. ČSN 33 2000 část 7– pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření, a tedy i vzniku následného požáru, je třeba cca 70 W. Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA. Proudové chrániče s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem současně i ochranu před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC). Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3, kde s v článku 7.6.17 uvádí: “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s normou ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=